free web builder

VISIONER & TANKAR

Vi brinner för att utforska och utveckla förnybara energikällor för allmänflyget.

Miljövänligt allmänflyg i Sverige
Föreningen EcoFlight vill ha ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola om konkreta projekt för att utveckla fossilfritt allmänflyg i Sverige!
Föreningen EcoFlight är en ideell förening bildad av flygklubbar och intresseföreningar för allmänflyg med syfte att driva på utvecklingen av miljövänligt flyg i Sverige. I föreningen ingår bl.a.:
- KSAK Motorflygförbundet Riksorganisation för flygklubbarna i landet
- AOPA Sweden Svensk gren av Aircraft Owners’ and Pilots’ Association
- EAA Sverige Svensk gren av Experimental Aircraft Association
- Aeroklubben i Göteborg 100-årig flygklubb, en av landets största, baserad på Säve
- Chalmers Flygklubb Den andra Sävebaserade flygklubben
Vi kommer inte åstadkomma något med bara prat, vi behöver konkreta projekt. Några exempel på sådana där vi ser Chalmers Tekniska Högskola som den naturliga samarbetspartnern och EcoFlight som facilitator är:
- Elektrifiering av enskild(a) flygplan
- Experimentklassade flygplan där det finns möjlighet för ägaren att själv ändra i maskinen (under överinseende från EAA)
- Samarbete mellan enskild(a) flygplansägare och Chalmers
- Utveckling av eldriven variant av befintligt flygplan
- UL-Flygplanet Esqual tillverkas i Alingsås. Här finns möjlighet att utveckla en el-variant av planet för framtida typgodkännande och försäljning
-o Utveckling av el-, el/hybriddrivlinor, energilagring samt styrsystem
- Samarbete mellan Arsi AB och Chalmers
- Utveckling av fossilfritt flygbränsle för allmänflyg
- Allmänflyget är så pass litet att vi inte är en så intressant marknad många gånger men storleken innebär också att den som lyckas implementera en lösning kan göra ”allmänflyget fossilfritt på ett år”.
- Denna åtgärd inriktar sig naturligtvis främst på befintliga maskiner men den internationella utvecklingspotentialen är omedelbar.
- Utveckling av elflygplan
- I ett längre perspektiv kommer det att bli aktuellt att skapa nästa generation flygplan från scratch, där man kan kombinera eldrift och aerodynamik redan från början.
- Blackwing är ett tydligt exempel på att vi inom allmänflyget kan vara innovativa och snabba, även inom den annars så reglerade flygbranschen.
- Detta vore ett samarbete mellan en eller flera av aktörerna på den svenska allmänflygmarknaden.
Nordic EcoFlightSeminar den 9/6 2018 kommer vara vår publika startpunkt. Då kommer vi påbörja vår lansering av elflyg inom allmänflýget och har samlat Pipistrel, enda kommersiellt tillgängliga elflygplanet, de svenska allmänflygtillverkarna, våra reglerande myndigheter, m.fl. Detta vore det idealiska tillfället att även initiera ett eller flera projekt enligt ovan.

Adress

c/o Effero                     
Norra Forsåkersgatan 19
431 63 Mölndal 

Kontakt

Email: hans.dunder@dunderson.se.